Roijmans Makelaardij

NHG-grens € 245.000,-

Per 1 juli 2015 is de NHG-grens verlaagd naar € 245.000,-. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting Dit betekent dat per 1 juli 2015 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 231.132,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk eveneens € 231.132,-.

VERKOPEN OF VERHUREN?

Bel 0497-380103 of klik hier!