Onteigening? Benut uw recht op volledige schadeloosstelling!

Op het moment dat er van overheidswege plannen zijn om uw eigendom te verwerven, dan heeft dat zowel zakelijk als privé een enorme impact op u. Het is dan prettig om te weten dat u recht heeft op professionele begeleiding op kosten van de overheid. De overheid is namelijk gehouden de kosten van deze deskundige bijstand te vergoeden.

U als eigenaar dient volledig schadeloos te worden gesteld, wat inhoudt dat zowel de vermogensschade als de inkomensschade dient te worden vergoed. Het vaststellen van de totale schadeloosstelling is een vakkundig karwei, dat wij graag voor u verzorgen.

Wij kunnen uw belangen optimaal behartigen, waarbij we het totale proces inzichtelijk maken en begeleiden. Dit zal leiden tot een vlotte en professionele communicatie waarin uw wensen optimaal worden vertaald en waaruit een maximaal resultaat wordt behaald.

Het is zelfs mogelijk dat wij actief met u op zoek gaan naar een vervangende locatie.

Een en ander stapsgewijs voor u weergeven:

  • Gratis deskundige bijstand en totale begeleiding;
  • waarbij wij uw belangen optimaal behartigen;
  • met uitstekende regionale marktkennis;
  • en vlotte communicatiemethoden;
  • u behaalt het maximale resultaat;
  • waarin uw wensen optimaal zijn vertaald.