Commercieel vastgoed steeds vaker leeg maar toch populair bij beleggers

 De leegstand van winkels en kantoren is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Van het vloeroppervlak kantoren staat begin 2015 ruim zeventien procent leeg. Binnen de detailhandel is inmiddels ruim negen procent van de vierkante meters niet in gebruik. Nieuwe over- en desinvesteringen in commercieel vastgoed lijken zich aan te kondigen. Vanwege de lage rentestand lijkt investeren in commercieel vastgoed dan een aantrekkelijk alternatief voor geld op zoek naar een investeringsdoel.

VERKOPEN OF VERHUREN?

Bel 0497-380103 of klik hier!

Recent bekeken